<Macro: (,)>

Rygepolitik

Rygepolitikken i Køge Nord Sport Centers faciliteter

Rygepolitik for Køge Nord Sport Centers faciliteter
Røgfrit miljø i Køge Nord Sport Centers faciliteter tager afsæt i en målsætning om at sundhed og ikke-rygerkulturen fremmes og for at sikre, at ingen ansatte, brugere og besøgende udsættes for passiv rygning mod deres vilje.


1. Køge Nord Sport Centers faciliteter er røgfrie Rygepolitikken omfatter alle som kommer i faciliteterne, herunder også ansatte, forpagtere og foreninger. Centerlederen har ansvaret for, at alle overholder rygepolitikken. Centerleder har derfor pligt til at skride ind over for dem som, der ikke overholder rygepolitikken. Hvis rygepolitikken overtrædes, vil det i første omgang medføre en påtale og/eller en skriftlig advarsel. Gentagne overtrædelser medfører afskedigelse af medarbejdere, opsigelse af forpagtningsaftale, bortvisning af kunder og foreninger.

 

2. E-cigaretter (elektroniske cigaretter) E-cigaretter er omfattet af samme regulering som almindelige cigaretter og andet tobak.

 

3. Rygning for kunder, gæster og forpagter er alene tilladt i det fri Rygning i det fri skal altid ske, ved de opsatte askebægere, så rygningen ikke finder sted foran indgangsdøre eller i døråbningerne. Personalet anviser områder for rygning i det fri.

 

4. Der må ikke ryges i forbindelse med arbejde - heller ikke i det fri Medarbejdere fungerer som rollemodeller, alle og især børn er særligt sårbare overfor passiv rygning, derfor må der ikke ryges i arbejdstiden.

 

5. Medarbejderne i Køge Nord Sport Center tilbydes rygeafvænnings kurser.
Godkendt af bestyrelsen den 26. november 2019